Showing all 10 results

Các loại Bánh

Bánh mỳ thịt chả

25.000

Các loại Bánh

Bánh mỳ thịt nướng

25.000

Các loại Bánh

Bánh mỳ Ông Tý

30.000

Các loại Bánh

Bánh mỳ bà Lan

30.000

Các loại Bánh

Bánh mỳ thịt heo quay

30.000

Các loại Bánh

Bánh bột lọc

35.000

Các loại Bánh

Bánh bèo

35.000

Các loại Bánh

Bánh nậm

35.000

Các loại Bánh

Bánh gói

35.000

Các loại Bánh

Bánh ướt

35.000